603093, Nizhny Novgorod, Rodionova st., 192, building 1, office 908/3
TEL: +7 (831) 42-333-49
FAX: +7 (495) 221-05-50 ext. 2127
E-mail: mail@s-technn.ru

Address for correspondence:
603159, Nizhny Novgorod, Volzhskaya embankment 26, apt. 26

Sergey Gusev

General manager

TEL M.: +7 (929) 047-30-31
TEL: +7 (831) 42-333-49
E-mail: spareparts@s-technn.ru

Ivan Stepankov

Head of Power Industry and Lube oil treatment department

TEL M.: +7 (929) 047-30-31
TEL: +7 (831) 42-333-49
E-mail: is@s-technn.ru

Arthur Kashkan

Head of Industry department

TEL M.: 8 (960) 198-36-06
TEL: 8 (831) 42-333-49
E-mail: kashkan.artur@s-technn.ru

Tatyana Mochalova

Accountant

TEL: 8 (831) 42-333-49
E-mail: accountant@s-technn.ru

Download requisites

Warehouse address:
603053, Nizhny Novgorod, Borskaya st., 17